โตแล้วไปไหน? สำรวจความคิดวัยรุ่นเกี่ยวกับการทำงาน!

สำรวจความคิดวัยรุ่นเกี่ยวกับการทำงาน

สำรวจความคิดวัยรุ่นเกี่ยวกับการทำงาน

ทุกปีที่ญี่ปุ่นจะมีการจัดพิธีบรรลุนิติภาวะ (成人式) ในวันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคมให้กับวัยรุ่นที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ในปีนั้นๆ (นับตั้งแต่คนที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 1 เมษายนปีถัดไป) เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัยรุ่นเขามีความคิดอย่างไรกับการทำงาน จะเหมือนวัยรุ่นไทยหรือไม่?

วัยรุ่นญี่ปุ่นสนใจลงทุน!


Mynavi บริษัทด้านทรัพยากรบุคคลและโฆษณารายใหญ่ของญี่ปุ่นทำแบบสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่ออาชีพ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-2 อายุระหว่าง 18-20 จำนวนทั้งหมด 1,017 คน (แบ่งเป็นวัยรุ่นชายสายศิลป์ 176 คน วัยรุ่นชายสายวิทย์ 113 คน วัยรุ่นหญิงสายศิลป์ 444 คน และวัยรุ่นหญิงสายวิทย์ 284 คน) ทำแบบสำรวจตั้งแต่วันที่ 15 -17 ธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อถามวัยรุ่นเกี่ยวกับการทำงานและการเพิ่มสินทรัพย์ ทราบว่า 12.3% ของกลุ่มเป้าหมาย “ลงทุนในกองทุนรวม” และ 12.0% “ลงทุนในหุ้น” เมื่อถามว่าความสนใจเรื่องการลงทุนกับกลุ่มที่ตอบว่า “ไม่ได้ลงทุน” 39.1% ตอบว่า “สนใจการลงทุนในกองทุนรวม” และ 44.4% สนใจ “การลงทุนในหุ้น” และมากกว่าครึ่งมีความสนใจเรื่อง “อาชีพเสริม”

จงเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่น!


เมื่อถามว่า “อยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคต?” คำตอบที่พบมากที่สุดคือ “ชีวิตที่ได้จดจ่ออยู่กับงานอดิเรกและสิ่งที่อยากทำ” (27.3%) ตามด้วย “ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว” (20.0%) และ “ชีวิตที่มีอิสระทางเศรษฐกิจ” (19.5%) คำถามต่อมาคือ “โตขึ้นอยากเป็นผู้ใหญ่แบบไหน?” คำตอบที่มากที่สุดได้แก่ “ผู้ใหญ่ที่เชื่อมั่นในตัวเอง” (21.4%) รองลงมาคือ “ผู้ใหญ่ที่เปิดรับความเห็นผิดในหลากหลายมุม” (19.0%) และ “ผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองได้” “(12.0%) จากคำตอบสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวและความเป็นปัจเจก เช่น งานอดิเรก มากกว่าความสำเร็จและตำแหน่งในองค์กรในฐานะคนทำงาน  สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

 

 

เดี๋ยวนี้วัยรุ่นทั้งไทยและญี่ปุ่นหันมาสนใจเรื่องลงทุนและความเป็นปัจเจกกันมากขึ้น “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คงเป็นคำถามที่หลายคนโดนถามมาตลอดวัยเด็ก ส่วนตัวแล้วทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะ ขอให้โตมาไม่ปวดหลังนะคะ

https://www.youtube.com/watch?v=GHKRjXiVh_A

อ้างอิงข้อมูลจาก

website: http://www.xn--12c3bbp2co4acc5a8j7dwd.com/